cách diệt gián trong nhà

Sẽ có những người mang tim gián trong tương lai

title Lấy mô hình tim của loài gián, một nhóm nhà khoa học của thành phố Kharagpur, Ấn Độ, đang nỗ lực tạo tim người nhân tạo. Không giống với con người, sẽ chết nếu tim ngừng đập khi một trong bốn tâm thất ngừng hoạt động, thì loài gián vẫn có thể sống sót nếu more »

Vì sao loài gián mất đầu vẫn sống tốt ?

title   Con vật bị nhiều người ghét bỏ này có bản năng sinh tồn cực mạnh. Mất đầu, song chúng vẫn sống thêm hằng tuần. Các nhà khoa học đã khám phá vì sao chúng làm được điều đó, còn người thì không. Nhà sinh lý học và hoá sinh học Joseph Kunkel, từ Đại more »