cách diệt chuột hiệu quả nhất

Dịch vụ xử lý, tiêu diệt chuột

Chuột là loài động vật gây ra nguyên nhân chính trong việc lây lan các bệnh: truyền bệnh dịch hạch, bệnh giun xoắn móc câu, bệnh sốt xuất huyết, sốt do chuột cắn, bệnh khuẩn gây độc thức ăn,… Xử lý, tiêu diệt chuột PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ, TIÊU DIỆT: * Dùng bẫy keo chuyên